قابل توجه اساتید، دانشجویان و پژوهشگران

قابل توجه اساتید، دانشجویان و پژوهشگران

فراخوان شرکت در برنامه های هفته پژوهش


در تاریخ ۱۳۹۸/۹/۳ ساعت ۱۴:۸:۲۹ اطلاعیه های مهم پژوهشیجهت شرکت در برنامه های هفته پژوهش، حداکثر تا تاریخ 98/09/15 پژوهش اثربخش، مقاله، سخنرانی، کارگاه آموزشی و یا ایده برتر مد نظر خود را جهت برنامه ریزی به مدیر گروه رشته مربوطه اعلام فرمایید.