کارگاه روش ها و مهارت های تحقیق و تدریس

کارگاه روش ها و مهارت های تحقیق و تدریس

برگزاری کارگاه روش ها و مهارتهای تحقیق و تدریس توسط موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی


در تاریخ ۱۳۹۸/۹/۳ ساعت ۹:۴۹:۱۵ پژوهشیموسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی در نظر دارد کارگاه هایی را در حوزه روش ها و مهارت های تحقیق و تدریس برگزار نماید. 

علاقه مندان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام به نشانی زیر مراجعه فرمایند.

 

www.workshop.irphe.ac.ir