اطلاعیه تشکیل کلاسهای روز دوشنبه ۲۷ آبان

اطلاعیه تشکیل کلاسهای روز دوشنبه ۲۷ آبان

اطلاعیه تشکیل کلاسهای روز دوشنبه صادر شد


در تاریخ ۱۳۹۸/۸/۲۶ ساعت ۲۱:۴۰:۵۶ اطلاعیه های مهماطلاعیه
به دلیل مشکل سرویس دهی ایاب وذهاب و تقاضای دانشجویان شهرستانی حضور در  کلاس های درسی فردا دوشنبه ۲۷ آبان، واحد شاهین شهر الزامی نمی باشد و امتحانات میان ترم این روز لغو می باشد.