اطلاعیه نحوه استفاده از سلف سرویس دانشجویی

اطلاعیه نحوه استفاده از سلف سرویس دانشجویی

اطلاعیه نحوه استفاده از غذای دانشجویی در سلف سرویس دانشگاه


در تاریخ ۱۳۹۸/۸/۲ ساعت ۱۴:۵:۱۳ اطلاعیه های مهمدانشجویان گرامی متقاضی استفاده از خدمات سلف سرویس دانشجویی دانشگاه لازم است برای دریافت کدکاربری و رمز عبور سامانه تغذیه به امور دانشجویی واقع در طبقه اول ساختمان آموزشی و اداری مراجعه نمایند و پس از آن با ورود به سامانه تغذیه در همین سایت (اینجا) اقدام به رزرو غذا برای روزهای مدنظر کرده و هزینه آن را نیز پرداخت نمایند.