اطلاعیه نحوه ثبت نام سرویس ایاب و ذهاب دانشجویان

اطلاعیه نحوه ثبت نام سرویس ایاب و ذهاب دانشجویان

اطلاعیه در خصوص نحوه ثبت و ساعات سرویس ایاب و ذهاب دانشجویی از شهر اصفهان به دانشگاه و بالعکس


در تاریخ ۱۳۹۸/۸/۲ ساعت ۱۳:۵۹:۲۵ اطلاعیه های مهمبه اطلاع دانشجویان گرامی می رساند به منظور ثبت نام در سرویس ایاب و ذهاب ضروری است به آقای حکیمیان مستقر در دفتر روابط عمومی دانشگاه (طبقه سوم ساختمان آموزشی و اداری) مراجعه نمائید. 

لازم به توضیح است که سرویس ایاب و ذهاب برای اصفهان میدان جمهوری اسلامی (دروازه تهران) مطابق با ساعات اعلام شده از سوی دانشجویان می باشد.