ثبت نام در بنیاد ملی نخبگان

ثبت نام در بنیاد ملی نخبگان

ثبت نام در بنیاد ملی نخبگان


در تاریخ ۱۳۹۸/۷/۲۹ ساعت ۱۴:۴:۲ کلاسهادانشجویان نو ورود علاقه مند به ثبت نام در این بنیاد می توانند به نشانی زیر مراجعه نمایند.

 

https://sina.bmn.ir