محل تشکیل کلاس های تربیت بدنی خواهران

محل تشکیل کلاس های تربیت بدنی خواهران

محل برگزاری کلاس های تربیت بدنی خواهران


در تاریخ ۱۳۹۸/۷/۱۵ ساعت ۱۹:۵۱:۵۱ کلاسهاآدرس سالن ورزشی خواهران


شاهین شهر – خانه کارگر- بلوار صیاد شیرازی – خیابان بوستان


یا


شاهین شهر – خانه کارگر – بلوار سهراب سپهری – خیابان بوستان


 مجموعه ورزشی پوریای ولی