اطلاعیه مهم آموزش برای نحوه انتخاب واحد با تاخیر دانشجویان

اطلاعیه مهم آموزش برای نحوه انتخاب واحد با تاخیر دانشجویان

امکان انتخاب واحد با تاخیر در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه مورخ 13 و 14 شهریورماه سالجاری برای تمامی رشته ها و مقاطع تحصیلی فراهم شده است. 


در تاریخ ۱۳۹۸/۶/۱۳ ساعت ۱۰:۱۵:۲۹ اطلاعیه های مهم تقویمبه اطلاع دانشجویان گرامی ورودی 97 و قبل از آن می رساند، آن دسته از دانشجویانی که در بازه زمانی مندرج در تقویم آموزشی نیمسال اول 99-98 موفق به انتخاب واحد نشده اند می رساند که امکان انتخاب واحد با تاخیر در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه مورخ 13 و 14 شهریورماه سالجاری برای تمامی رشته ها و مقاطع تحصیلی فراهم شده است. 

دانشجویان می توانند در روزهای مذکور با مراجعه به سامانه آموزشی در این وب سایت اقدام به انتخاب واحد نمایند. 

جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره 45268505 و یا شماره 45268500 داخلی 105 و 106 اداره آموزش دانشگاه تماس حاصل فرمائید. 

 

روابط عمومی دانشگاه