زمان برگزاری کارگاه های گروه مکانیک و برق

زمان برگزاری کارگاه های گروه مکانیک و برق

برنامه تشکیل کارگاه های گروه مکانیک و برق


در تاریخ ۱۳۹۸/۴/۲۴ ساعت ۹:۲۳:۴۷ اطلاعیه های مهم کلاسهاکارگاه کانال سازی (رشته تاسیسات)

کارگاه جوشکاری (رشته مهندسی مکانیک)

کارگاه ورق کاری (رشته نقشه کشی عمومی)

کارگاه ورق کاری و جوشکاری (الکتروتکنیک)

 

روزهای چهارشنبه و پنج شنبه مورخ 98/04/26 و 98/04/27 از ساعت 8 صبح در فنی و حرفه ای شاهین شهر برگزار خواهد شد.