آرشیو مطالب

ثبت نام در بنیاد ملی نخبگان

ثبت نام در بنیاد ملی نخبگان

ادامه مطلب

محل تشکیل کلاس های تربیت بدنی خواهران

محل برگزاری کلاس های تربیت بدنی خواهران

ادامه مطلب

قابل توجه دانشجویان گروه مکانیک

زمان برگزاری کارگاه های گروه مکانیک مقاطع کاردانی و کارشناسی

ادامه مطلب

زمان برگزاری کارگاه های گروه مکانیک و برق

برنامه تشکیل کارگاه های گروه مکانیک و برق

ادامه مطلب

قابل توجه دانشجویان رشته ساختمان

زمان برگزاری کارگاه اسکلت فلزی و جوشکاری

ادامه مطلب

زمان برگزاری کارگاه ها و آزمایشگاه های گروه مکانیک

زمان برگزاری کارگاه ها و آزمایشگاه های گروه مکانیک در مقاطع کاردانی و کارشناسی (پیوسته و ناپیوسته)

ادامه مطلب

قابل توجه دانشجویان گروه مکانیک

تغییر ساعت آزمایشگاه هیدرولیک و پنوماتیک

ادامه مطلب

قابل توجه دانشجویان گروه مکانیک

تغییر ساعت آزمایشگاه هیدرولیک و پنوماتیک

ادامه مطلب

قابل توجه دانشجویان گروه مکانیک

زمان برگزاری آزمایشگاه هیدرولیک و پنوماتیک

ادامه مطلب

برگزاری کارگاه ها و آزمایشگاه های مکانیک

زمان برگزاری آزمایشگاه ها و کارگاه های گروه مکانیک و تاسیسات

ادامه مطلب