Responsive image

سامانه امور پایان نامه ها

سامانه امور پایان نامه ها


اندازه قلم

1398/02/18دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد از تاریخ 98/02/01 برای انجام تمامی مراحل ثبت موضوع، انتخاب استاد راهنما، انتخاب استاد مشاور و سایر مراحل مربوطه می بایست در این سامانه ثبت نام نموده و تمامی مراحل را به درستی تا انتها انجام دهند. لازم به توضیح است مسئولیت ثبت به موقع اطلاعات بر عهده شخص دانشجو می باشد و در صورت کوتاهی دانشجو حق هیچگونه اعتراضی را نخواهد داشت. همچنین دانشجویان می توانند فرمهای مربوط به امور پایان نامه را از این بخش دریافت کنند. 

 

 

بخشنامه روش ارزیابی آموزشی و پژوهشی پایان نامه

اطلاعیه برگزاری کارگاه های مربوط به پایان نامه

تاریخ جلسات شورای پژوهشی در سال 1398​

 

دانشجوی گرامی برای ورود به سامانه امور پایان نامه روی تصویر زیر کلیک کنید.