دروس عمومی و پایه

دانشجویان می توانند جهت مشاهده و دانلود فایل های مربوط به هر درس وارد بخش ورود به صفحه شوند

1398/12/21 ردیف نام استاد نام درس فایل
1  خانم حاجی جلیلی  زبان عمومی  ورود به صفحه