کارگاه ها و سخنرانی های هفته پژوهش در سال 98

برگزاری کارگاه و جلسات به مناسب هفته پژوهش

1398/09/25با توجه به آغاز هفته پژوهش دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهین شهر ضمن برپایی نمایشگاه در محل ساختمان اداری آموزشی جلسات و کارگاه هایی به شرح ذیل برگزار می نماید.

 

لیست جلسات