دفتر ارتباط با صنعت

قابل توجه اساتید محترم

1398/04/24تجارب و الگوهای موفق دانشگاه ها و پژوهشــگاه های کشــور در توسعه همکاری با جامعه و صنعت

دانلود

 

طـــرح رصــــــد اشتـغـــال فـــارغ التحصیلـان دانشگـاه ها

دانلود

 

بررسی روشها و الگوهای موفق دانشگاهها در راستای توسعه کمی و کیفی دورههای کارآموزی دانشجویان

دانلود