روند و نحوه اخذ وام صندوق رفاه از بانک های مهرایران و رسالت

دستور العمل اجرائی اعطای تسهیلات بانک قرض الحسنه مهر ایران و رسالت به دانشجویان

1398/04/08روند افتتاح حساب و تشکیل پرونده

دانشجو می تواند به نزدیک ترین شعبه بانکی مربوطه در محل زندگی یا تحصیل خود جهت تشکیل و تکمیل پرونده مراجعه نماید.

 

نحوه درخواست تسهیلات دانشجویی

۱- تسهیلات قرض الحسنه بانکی از طریق ثبت نام در سامانه Sajed.iau.ir توسط دانشجو و بعد از طی تشریفات اداری و قانونی به حساب شهریه دانشجو منظور می گردد.

۲- دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی در بازه زمانی مقرر جهت ثبت نام در سامانه ساجد بخش صندوق رفاه دانشجویان اقدام نمایند .

۳- کلیه مراحل تکمیل پرونده افتتاح حساب و ارائه تضمین مربوطه می بایست توسط دانشجوی واجد شرایط انجام پذیرد .

 

شرایط عمومی

۱- ارئه تسهیلات فقط برای دانشجویان فعال و در طول هر دوره یا مقطع تحصیلی صرفا در یک رشته و تنها یک بار امکان پذیر است.
۲- دانشجوی متقاضی باید در دو نیمسال قبل مشروط نشده باشد .
۳- دانشجویانی که پس از دریافت تسهیلات مهمان می شوند و میهمانی ایشان تداوم می یابد و یا دانشجویانی که بر اساس ضوابط و مقررات به واحد دیگری انتقال می یابند ،میزان بستانکاری ایشان در خصوص این تسهیلات توسط واحد های مبدآً به مقصد واریز گردد.
۴- امکان معرفی و تشکیل پرونده دانشجویان در هر نقطه کشور جهت دریافت تسهیلات و بازپرداخت اقساط نیز میسر می باشد.
۵- عدم تامین شهریه یا بورسیه توسط سازمان ها و نهادهای دولتی و غیر دولتی برای دانشجویان شاغل

 

شرایط اختصاصی

۱- تسهیلات ارائه به دانشجویان فقط به حساب شهریه دانشجویان واریز می گردد.
۲- ارائه تسهیلات بر اساس اولویت بندی زمان ثبت نام در سامانه و طی مراحل مربوطه صورت می گیرد .
۳- ثبت نام در سامانه دال بر دریافت تسهیلات دانشجویان نمی باشد و نظارت و تایید مراحل پرداخت براساس مستندات مورد تایید دانشگاه محل تحصیل دانشجو و صندوق رفاه دانشجویان صورت می پذیرد.
۴- فهرست تایید شده متقاضیان وام شهریه در هر نیمسال تحصیلی از طریق صندوق رفاه دانشجویان برای پرداخت به بانک ارسال می گردد.
۵- کلیه متقاضیان استفاده از تسهیلات و ضامن / ضامنین مطابق دستورالعمل بانک مرکزی اگر داری مطالبات غیر جاری (سررسید گذشته ، معوق ، مشکوک الوصول ) و یا چک برگشتی در سیستم بانکی باشند ، امکان دریافت تسهیلات را نخواهند داشت .
۶- پرداخت هرگونه اضافه واریزی تسهیلات اعطایی به حساب شهریه تا زمان فارغ التحصیلی ، انصراف و... دانشجویان امکانپذیر نیست .

 

اولویت در پرداخت تسهیلات به دانشجویان طبق موارد زیر:

۱- متقاضیانی که نسبت به سایر دانشجویان داری بیشترین میزان بدهی شهریه می باشند .
۲- دانشجویانی که از سایر تسهیلات اعطایی صندوق رفاه دانشجویان (وام بانک ملی ، وزارت علوم و ...) استفاده نکرده باشند در اولویت دریافت تسهیلات می باشند .
۳- دانشجویان دارای اقساط معوق به صندوق رفاه دانشجویان نباشند . (خوش حسابی – بد حسابی)

 

مدارک لازم جهت تشکیل پرونده دریافت تسهیلات بانک مهر ایران