مزایده و مناقصه

1398/02/02اسناد مناقصه و مزایده دانشگاه

 

ردیف نام مناقصه - مزایده فرمها
1 نیروهای شرکتی  دانلود
2 اعلام حریق  دانلود
3 کافی نت و انتشارات  دانلود
4 بوفه  دانلود
5 تاسیسات  دانلود

 

تذکر1 : حساب جاری دانشگاه جهت واریز وجوه مورد نیاز مناقصه و مزایده 0106057814000 بانک ملی شعبه مرکزی شاهین شهر می باشد.

تذکر 2 : مهلت ارسال مدارک تا روز یکشنبه تاریخ 98/12/11 می باشد.