معاون علمی

1398/01/28دکتر منصور فراهینی

سرپرست حوزه معاونت علمی

        فعالیت های اجرایی :
-    عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی از مهرماه 75 در دانشگاه آزاد اسلامی واحد فلاورجان
-    مدیر گروه رشته دامپزشکی و رئیس دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فلاورجان تا مهرماه 1384
-    انتقال به دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد و مدیر گروه رشته دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی از مهرماه 1384 تا مهرماه 1387 به صورت مامور در آموزشکده سما

 

#بیشتر بدانید ...

 

حوزه معاونت علمی، بعنوان مسئول کلیه امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی و همچنین ارائه رهنمودهای علمی و تخصصی به منظور توسعه فعالیتهای پژوهشی است. تدوین اصول کلی برای اجرای برنامه های آموزشی و نظارت بر حسن اجرای این برنامه ها و ارزیابی کمی و کیفی فعالیتهای آموزشی و پژوهشی اعضای هیأت علمی و دانشجویان، تشکیل کمیته ها و شورایهای مربوطه بر اساس آئین نامه ها و ضوابط و مسئولیت های محوله از سوی معاونت علمی سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی و همچنین همکاری در ارائه خدمات علمی و پژوهشی به جامعه و اجرای طرحهای پژوهشی کاربردی، برگزاری سمینارها و همایش های علمی، کتابخانه و بانکهای اطلاعاتی دانشگاهی گوشه ای از فعالیتهای معاونت علمی (آموزشی و پژوهشی) دانشگاه می باشد. 

معاونت علمی در حال حاضر دارای سه مدیریت شامل: آموزش و تحصیلات تکمیلی / پژوهش و فناوری  / فارغ التحصیلان  می‌باشد


استراتژی های حوزه معاونت علمی
•     ارتقای میزان اثر بخشی پیوند دانشگاه با جامعه، صنعت و دولت
•    تولید دانش و تبدیل آن به محصولات مورد نیاز جامعه 
•    افزایش سطح کیفی و کمی فعالیتهای و دستاوردهای پژوهش و فناوری 
•    تحلیل و بررسی فعالیتهای پژوهشی
•    گسترش تحصیلات تکمیلی
•    توسعه و کیفی سازی خدمات آموزشی 
•    جذب اساتید مورد نیاز و متخصص