نهمین دوره طرح قرآنی – فرهنگی رمضان ، بهار قرآن

1399/02/14 

نهمین دوره طرح قرآنی فرهنگی رمضان ، بهار قرآن

آشنایی با تفسیر سوره مبارکه شوری

************************

با توجه به اینکه امسال امکان برگزاری کارگاه آموزشی  به صورت حضوری وجود ندارد این کارگاه به صورت غیر حضوری به شرح ذیل برگزار خواهد شد.

1-ثبت نام در کارگاه به صورت حضوری یا تماس تلفنی با دفتر فرهنگ اسلامی

2-مراجعه به سایت دانشگاه ، جهت تهیه فایلهای صوتی و فایل (پی-دی-اف)

3-زمان آزمون و نحوه آزمون متعاقبا اعلام خواهد شد.

4-جهت همکاران شرکت کننده  گواهی آموزش ضمن خدمت به مدت 32 ساعت صادر خواهد شد.

 

معاونت فرهنگی دانشجویی و کانون قرآن وعترت

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهین شهر

 ردیف  نام فایل  دانلود
1  تفسیر سوره شورا  PDF
2  اولین جلسه  Mp3
3  دومین جلسه  Mp3
4  سومین جلسه  Mp3
5  چهارمین جلسه  Mp3
6  پنجمین جلسه  Mp3
7  ششمین جلسه  Mp3
8  هفتمین جلسه  Mp3
9  هشتمین جلسه  Mp3
10  نهمین جلسه  Mp3
11  دهمین جلسه  Mp3
12  یازدهمین جلسه  Mp3
13  دوازدهمین جلسه  Mp3
14  سیزدهمین جلسه  Mp3
15  چهاردهمین جلسه  Mp3
16 پانزدهمین جلسه  Mp3
17  شانزدهمین جلسه  Mp3
18  هفدهمین جلسه  Mp3
19  هجدهمین جلسه  Mp3
20  نوزدهمین جلسه  Mp3
21  بیستمین جلسه  Mpeg
22  بیست و یکمین جلسه  Mpeg
23  بیست و دومین جلسه  Mpeg
24  بیست و سومین جلسه  Mpeg
25  بیست و چهارمین جلسه  Mp3
26  بیست و پنجمین جلسه  Mp3
27  بیست و ششمین جلسه  Mp3
28  بیست و هفتمین جلسه  Mpeg