آموزش مجازی

اساتید و دانشجویان محترم می توانند با کلیک بر روی لینک سامانه آموزش مجازی به این سایت وارد شده و مطابق برنامه هفتگی به انجام روال آموزشی خود اقدام نمایند. در بخشهای راهنما و سوالات متداول بخشی از ایرادات احتمالی و روش های برطرف کردن این ایرادات توضیح داده شده است.