همکاری کانون دانشجویی هلال احمر دانشگاه آزاد اسلامی شاهین شهر در مهار ویروس کرونا

رئیس و اعضای کانون دانشجویی هلال احمر دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهین شهر زیر نظر جمعیت هلال احمر شعبه شاهین شهر اقدام به مشارکت برای کنترل و مهار ویروس کرونا در شاهین شهر نموده اند. هلال احمر با همکاری نهادهای نظامی و انتظامی و شهرداری شاهین شهر اقدام به برپایی ایستگاه غربالگری در مبادی ورودی شاهین شهر نموده است.