سخنرانی‌های علمی گروهای آموزشی به مناسبت هفته پژوهش

به مناسبت هفته پژوهش و فناوری و در اولین روز از هفته پژوهش استادان گروه دامپزشکی به ایراد سخن پرداختند. در دومین روز این هفته نیز مهندس محجوب نائب رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان، خانم مهندس افغان رئیس انجمن صنفی مهندسین معمار استان اصفهان و مهندس عاطفت پیشه مسئول دفتر نمایندگی سازمان نظام مهندسی شاهین شهر در جمع دانشجویان معماری به ایراد سخن پرداختند. در سومین روز هفته پژوهش اساتید گروههای برق، مکانیک و علوم انسانی نیز سخنرانی خود را برای حاضران ارائه دادند.